గంజాయి మందా లేక మత్తుమందా? | Unknown Facts about Ganjai | Cannabis | CBD oil | Voiceopedia

Facts

#cannabis #canabishistory #ganja #గంజాయి #Ganjai
గంజాయి మందా లేక మత్తుమందా? | Unknown Facts about Ganjai | Cannabis | CBD oil | Voiceopedia
==============================================================================


Cannabis, also known as marijuana among other names, is a psychoactive drug from the Cannabis plant used primarily for medical or recreational purposes.

గంజాయి సాగు, అక్రమ రవాణాపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెద్దయెత్తున చర్చ జరుగుతోంది. దేశంలో గంజాయి ఎక్కడ పట్టుబడినా, అత్యధిక సందర్భాల్లో, విశాఖపట్నం జిల్లా పేరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు, ఏవోబీ పేరు తెరపైకి వస్తున్నాయి. అసలు గంజాయి అంత ప్రమాదకరమా? గంజాయిలో ఔషధ లక్షణాలు వున్నాయా? దానిలో మంచి ఎంత – చెడు ఎంత? గంజాయి గురించి పూర్తి వీడియో

Music: https://www.bensound.com/Articles You May Like

Cannabis Flower Guide Weeks 1-10 Start to Finish
Inside KELOLAND: Medical marijuana
Hemp Derived Delta-8-THC, a Webinar Presented by the HIA
Experts weigh in on impact of potential marijuana legalization in Maryland
Can cannabis ease chemotherapy side effects?

Leave a Reply

Your email address will not be published.